Siber Güvenlik Poliçesi

SİBER SORUMLULUK

Poliçe süresi içinde ( açılacak davacıların ' masraf ve giderleri ve sorumluluk da dahil olmak üzere ) bilgisayar sistemlerine veya bir bulut bilgi işlem sağlayıcının sistemleri bir hack saldırısı ya da virüs ten kaynaklanan,  üçüncü şahısların  mali kayıplarını, sigortalıya karşı yapılan ve sigortacıya bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak sigortalının yasal olarak zorunlu tutulan tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir.

Bu poliçe sigortalı adına maliyetleri ve masrafları ödemektedir

BÖLÜM B : BİREYSEL GİZLİLİK  SORUMLULUĞU

Bu poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) bilgisayar sistemlerine veya bir bulut bilgi işlem sağlayıcının sistemleri de dahil olmak üzere güvenlik ihlalinden kaynaklanan bir hack saldırısı ya da virüs ten doğrudan kaynaklanan üçüncü şahısların  mali kayıplarını, sigortalıya karşı yapılan ve sigortacıya bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adınıza yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul etmektedir.

a ) kredi kartı bilgileri ya da kişisel sağlık bilgileri ( PHI ) dahil olmak üzere herhangi bir kişisel bilgi ( PII ) , bir fiili veya şüpheli ihlali ; veya

b ) Etkilenen bireyleri layıkıyla ve zamanında uyaramamak veya,

 1. c) Sigortalının ihmalinizden kaynaklanan nedenlerle gizlilik haklarının bir çalışan tarafından ele geçirilmesi veya,
 1. d) Sigortalının ihmalinden kaynaklanan nedenlerle, bir gizlilik anlaşmasında veya ticari bir sözleşmeden bazı hükümlerinin ihlali de dahil olmak üzere herhangi bir gizlilik anlaşmasının  ele geçirilmesi, veya

e ) web sitesinin gizliliğinin ihlali ; veya

f ) Sigortalı  ve üçüncü şahıs arasında herhangi bir yazılı sözleşmenin ele geçirilerek kredi kartı bilgilerinin işleme ve depolama yöneten Kredi Kartı Endüstrisi Veri Güvenlik Standardının ihlali veya,

g ) Bulut sistemleri de dahil olmak üzere, size ait dataların ele geçirilmesi,

Sigortalının  adınıza maliyetleri ve masrafları ödeyeceğiz.

BÖLÜM C : SİSTEM HASARI

Anlaşmamız gereği makul sorunu giderme  masraflarını ödemeyi kabul edilmektedir.

 1. a) Sigortalının sorumluluğunda olan bilgisayar programları ya da diğer herhangi bir veri herhangi bir kayıp veya zarar görmüş datanın veya programın eski haline getirilmesini ; veya

b ) Poliçe süresi içinde kaybolan veya hasar gören sistemin tekrar çalışır hale getirilmesi masrafları,

BÖLÜM D : SİSTEM İŞ DURMASI

Poliçe süresi içinde keşfedilen bir siber tehlikenin doğrudan bir sonucu olarak , bir sistem kesintisinde kar kaybını geri ödemeyi kabul edilmektedir .

BÖLÜM E : İTİBAR ZARARI

Poliçe süresi içinde, bir sistem kesintisi veya güvenlik ihlali sonucu olarak mevcut veya gelecekteki müşterilerin nezdinde  itibarın kaybı nedeniyle Madde 1 in b ve d bölümlerinde alınan  teminatlar ile ilgili oluşan kar kaybını ödemeyi kabul edilmektedir

Sigortalının  adınıza maliyetleri ve giderleri de ödemeyi kabul edilmektedir.

BÖLÜM F : YASAL DÜZENLEME VE SORUŞTURMA

Poliçe süresi içinde gerçekleşen güvenlik ihlali nedenleriyle size karşı başlatılan soruşturma ile ilgili , tüm masraf ve giderleri ve para cezalarını ödemeyi kabul edilmektedir.

MADDESİ 2  SİZİN BİLDİRİM MASRAFLARI : GİZLİLİK İHLALİ BİLDİRİM MALİYETİ

İmzaladığınız anlaşma gereği herhangi bir güvenlik ihlalini bildirme yükümlülüğünü yerine getirme masraflarını makul olmaları şartıyla tüm meblağları Sigortalının  adınıza ödemeyi kabul edilmektedir.

Gerçek ya da şüpheli tarafından bir güvenlik ihlali ile etkilenen herhangi bir üçüncü taraf için uygun bildirimler hazırlamanın yasal maliyetleri ile sınırlı değildir. Baskı ve posta masrafları da karşılanacaktır.

Yasal yükümlülük olarak tahakkuk etmese de, hasarın tazmini Section B 1. Kloz la alakalı hasarı azaltır veya ortadan kaldırır.

Yasal yükümlülük olmasa da fiziki hasarı ödemek marka repütasyonunun  zarara uğramasını engeller.

b ) kredi izleme hizmetleri ya da kimlik hırsızlığı hattını sağlamak ; veya

 1. c) Bağımsız bir güvenlik denetim şirketinin Güvenlik ihlalinin kaynağını ve kapsamını belirlemek için bilgisayar sistemlerini incelemesi veya,
 1. d) Yasal otorite tarafından bilgisayar sistemlerinizin incelenmesine dönük bir adli soruşturma

ancak  şu koşullarda ödenir ;

i ) Yasal bir yükümlülük halinde ; veya

 1. ii) yasal olarak tabi , ancak geri ödeme etkili azaltmak veya bu miktarlar tahakkuk olmasaydı MADDESİ 1 sigortalanması BÖLÜM B altında tazminat hak edilmiş olacağı için bir iddia önlemek nerede yükümlü değildir ; veya

iii) yasal olarak tabi , ancak geri ödeme etkili bir marka veya itibarını maddi hasarı azaltmak nerede yükümlü değildir .

BÖLÜM B : ÜÇÜNCÜ ŞAHIS BİLDİRİMİ MALİYETLERİ

Güvenlik ihlali  karşısında müşteriyi bilgilendirme yükümlülüğü varsa Üçüncü şahıslara bildirmek veya kredi izleme hizmetleri sağlamak veya kimlik hırsızlığı yardım hattı kurmak için herhangi bir yükümlülüğü yerine getirmek için müşterinin adına sigorta Sözleşmesinde kabul ettiğimiz gibi makul olan tüm meblağları ödemeyi  kabul edilmektedir.

BÖLÜM A : BİLİŞİM SUÇLARI

Poliçe süresi içinde gerçekleşen ve direk veya üçüncü şahıslar tarafından bize ihbar edilen hasarları ödemeyi kabul edilmektedir.

a ) herhangi bir yetkisiz elektronik fon transferi ; veya

 1. b) Para ya da diğer finansal varlıklarınızdan, elektronik yollarla banka hesabınıza ya da kurumsal kredi kartlarınızdan yapılan hırsızlık

c ) Dijital varlıklarınızdan herhangi bir hırsızlık; veya

 1. d) Elektronik dokümanlarınıza yönelik herhangi bir hileli manipülasyon .

BÖLÜM B : KİMLİK HIRSIZLIĞI

Elektronik imza veya kimliğiniz ve bununla ilgili bir sözleşmenin ele geçirilmesi, adınıza sahte web sitesi oluşturulması veya adına oluşturulmuş sahte kimlik ile uğrayacağınız  ilgili zararlar ve masraflar ödenir.

CYBER TEHDİTLER VE ZORBALIĞI

Poliçenin vadesi süresinde size karşı yapılan ve bize bildirilen belirli bir tehditin doğrudan bir sonucu olarak ortaya çıkan bütün makul meblağlar için size tazminat ödemeyi kabul edilmektedir:

a) Bilgisayar sistemlerine veya cloud computing sağlayıcıları da dahil olmak üzere uygulamaları veya verileri barındıran herhangi bir üçüncü taraf sistemlerine erişimi engellemek ; veya

b) Bilgisayar sistemlerine virüs tanıtmak ; veya

c) Gizli bilgileri veya size emanet edilen gizli bilgileri ortaya çıkarmak ; veya

d) Sosyal medya sitelerinde Sigortalının le ilgili yanlış veya yanıltıcı bir yorum göndererek marka veya itibarınıza verilecek zarar; ancak, biz sadece Sigortalının  adınıza ilgili olarak ortaya çıkan herhangi meblağlar ödeyeceğiz :

i ) herhangi bir tehdit güvenilirliğini değerlendirmek için bağımsız bir bilgisayar güvenlik danışmanı  maliyeti tarafımızdan karşılanacaktır ; veya
ii)Tehditlerin  önlenmesine ilişkin danışmanlık hizmetlerinin maliyeti ; veya

 iii ) Tehdit faillerini tespit etmek amacıyla bir ödül sunma maliyeti ; veya

iv ) Size karşı tehdidi azaltmak için yukarıdaki önlemlerin başarısız olması durumunda ödemeniz gereken herhangi bir fidye .

SECTION D : TELEFON HACKLEME

a)Telefonunuzun işletim sistemine ve programların sızılması ve bu yöntemlerle Sigortalının  izni  dışında telefon konuşması yapılması ve telefonunuzun kullanarak zarara uğratılmanız.

 1. b) Mevcut müşterilerin hileli iletişimle finansal kayıplara uğratılmasından kaynaklanan zararların tazmini,
 2. c) Hileli iletişimin doğrudan bir sonucu olan kar kaybı.

BÖLÜM E: Phishing dolandırıcılığı

Poliçe süresi içinde  gerçekleşen elektronik iletişim sahtekarlığı veya sahte web sitesi düzenlemek suretiyle yapılan sahtekarlıklar sonucu uğradığınız zararları tazmin edilmektedir.

 1. a) Özel bir basın açıklaması ya da müşterilerinize ve potansiyel müşterilerinize açıklama yapan bir web sitesi kurma maliyeti; ve

  b) Mevcut müşterilerinizin hileli iletişimden kaynaklanan finansal kayıplar tazmin ederiz; ve

  c) Hileli iletişimin doğrudan bir sonucu olan kar kaybı.

MADDE 4 : MULTİMEDYA SORUMLULUK VE REKLAM YARALANMA BÖLÜM A : HAKARET

Biz poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) sigortalıya  karşı yapılan ve bize bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adına yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir.

a)Hakaret, iftira, ticari iftira, ürün kötülemesi, zarar ve yalanlar; veya

b)Duygusal stres ya da öfkeden kaynaklanan  herhangi bir kişi veya kurumun itibarına zarar veren medya içeriği;

Bu maliyetleri tazmin edilmektedir.

BÖLÜM B : FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İHLALİ

Biz poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) sigortalıya  karşı yapılan ve bize bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adına yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir;

a)Fikir hakları ihlali, ancak sadece bunlarla da sınırlı olmamak üzere, telif hakkı, marka, ticari seyreltme , ticaret kimlik, tasarım hakları , domain isim hakkı, ahlaki haklar , hizmet markası veya hizmet adı , ancak patent dahil değil ; veya

 1. b) ticari sırrı kötüye kullanma ; veya

c)Fikir hakları ihlali, herhangi bir zimmete para geçirmekle eylemi, korsanlık veya intihal; veya

d)Sigortalının  tarafından  edinilen herhangi bir fikri mülkiyet hakları lisans ihlali ; veya

e ) yazarlık niteliğine veya kredi sağlamak için başarısızlık ;

medya içeriği veya kullanıcı tarafından oluşturulan

Sigortalının adına  maliyetleri ve masrafları ödenmektedir.

BÖLÜM C: GİZLİLİK HAKLARI İŞGALİ

Biz poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) size karşı yapılan ve bize bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adına yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir;

a)Fikir ihlali veya sahte mesaj, özel gerçeklerin kamuya açıklanması, hırsız, güveni kötüye kullanma, ismin kullanılması veya benzetme yoluyla sahtekarlık, gizlilik veya tanıtım hakları; veya

b)Anlaşmanın ihlali, Gizliliğin ihlali, bir kaynak ya da eldeki donelerin gizliliğini korumak;

medya içeriği veya kullanıcı tarafından üretilen içeriğin doğan. Sigortalının  adına maliyetleri ve masrafları ödenecektir.

BÖLÜM D: İÇERİĞİ SORUMLULUK

Biz poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) sigortalıya  karşı yapılan herhangi bir ihmalkar hareket, hata, ihmal, yalan ifade, yalan beyan gibi sebeplerden doğan zararlarınızı ve bize bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adına  yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir;

Sigortalının  adına maliyetleri ve masrafları ödeyecektir.

TEKNOLOJİ Hatalar ve ihmaller: MADDE5

Biz poliçe süresi içinde ( davacıların ' masraf ve giderleri için sorumluluk da dahil olmak üzere ) sigortalıya karşı yapılan herhangi bir eylem, hata, ihmal ya da teknoloji hizmetleri sunumunda sözleşme ihlalinden kaynaklanan gibi sebeplerden doğan zararlarınızı ve sigortacıya  bildirilen herhangi bir iddianın bir sonucu olarak Sigortalının  adına  yasal olarak zorunlu hale tüm meblağları ödemeyi kabul edilmektedir;

Sigortalının  adına maliyetleri ve masrafları ödeyecektir.

MAHKEME MASRAFLARI: MADDESİ 6

Poliçe süresi içinde gerçekleşen ve poliçe kapsamına giren koşullarda, mahkemeye katılmak için katlanılan maliyetler veya bir iddia ile bağlantılı bir tanık olarak herhangi bir mahkeme, tahkim, yargı, arabuluculuk veya diğer duruşma masraflarını, makul ölçülerde tazmin edilmektedir.

KRİZ HABERLEŞME MASRAFLARI : MADDESİ 7 sigortalanması

Poliçe koşulları çerçevesinde makul ölçülerde oluşan masraflar Sigortacı tarafından tazmin edilecektir. Halkla ilişkiler masrafları, marka repütasyonu kaybını önlemek veya azaltmak için karşılanacaktır.

Sigortalı tarafından öne sürülen makul bir sebeple değiştirilmek istenmedikçe ve  Halkla İlişkiler danışmanlığı alınacak şirketin seçimi Hasar Müdürü tarafından yapılacaktır. Ancak bu karşılıklı mutabık kalınarak değiştirilebilir.